เริ่มต้นปีใหม่แล้ว ต้องมาอัพเดทสถานการณ์เศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้านกันหน่อย แนวโน้มเศรษฐกิจเวียดนามปี 2566 จะเป็นไปในทิศทางไหน และโอกาสการค้าของไทยในตลาดเวียดนามจะเป็นอย่างไร ไปติดตามข้อมูลสดใหม่ ให้เยอะ กันได้ใน EP นี้


Host:  พอล รชานนท์ เจริญผล นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ กลุ่มงานภูมิภาคอาเซียน

Co-Host:  ธนียา ฟูเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม