สหราชอาณาจักรเป็นหนึ่งในประเทศผู้นำเศรษฐกิจที่ออกมาเคลื่อนไหวเรื่องการบริโภคที่ยั่งยืน
อย่างจริงจัง และได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดี แต่ก็ยังมีปัจจัยบางอย่างที่อาจทำให้เป้าหมาย
ความยั่งยืนไม่ราบรื่นอย่างที่คิด EP.นี้จะพาไปเปิดมุมมองเจาะใจชาว UK ที่มีต่อประเด็นนี้กับ สคต.ลอนดอน
 
Host:  วิภาวิน ชลาภักดี นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
Guest:  เฉลิมวรรณ จริยานพิวาทย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ 
ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร