มาเลเซียได้จัดตั้งคณะรัฐบาลชุดใหม่จากการเลือกตั้ง เมื่อปลายปี 2565 EP นี้เราจะไปตามเกาะติดสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าของมาเลเซีย ว่ามีนโยบายเศรษฐกิจไปในทิศทางใด
และโอกาสการค้าของไทยกับมาเลเซียจะเป็นอย่างไรในอนาคต กับบทสัมภาษณ์ ผอ.สคต.กัวลาลัมเปอร์
 
Host:   นิติ ปทุมวงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานภูมิภาคอาเซียน
Co-Host:   วรวรรณ วรรณวิล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ 
ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย