เมื่อคนสเปนเริ่มหันมาดูแลสุขภาพและอาหารการกินมากขึ้น ทำให้ตลาดอาหารออร์แกนิค

เริ่มส่งสัญญาณคึกคัก ในขณะที่สัดส่วนการบริโภคภายในประเทศยังไม่สูงมากนัก นี่จึงเป็นโอกาสที่เปิดกว้างสำหรับสินค้าอาหารและเครื่องดื่มออแกร์นิคจากไทยที่มีศักยภาพไม่แพ้ใครในตลาดนี้

 

Host:  วิภาวิน ชลาภักดี นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

Co- Host:  วิชาดา ภาบรรเจิดกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมาดริด ประเทศสเปน