“แคมปิง” กิจกรรมท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่กำลังฮอตฮิตของชาวจีน กลายเป็นใบเบิกทางให้ธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเติบโตและพัฒนาอย่างรวดเร็ว นี่จึงเป็นโอกาสทองและช่องทางของสินค้าไทย แต่จะมีอะไรบ้าง ติดตามฟังใน EP นี้

 

Host:  สกรรจ์ แสนโสภา หัวหน้ากลุ่มงานภูมิภาคจีน  

 

Co-Host:  ปิยะริดา กิตติวรกาล นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ กลุ่มงานภูมิภาคจีน