เพราะการค้าที่เข้าใจประเด็นสิ่งแวดล้อมเท่านั้น ถึงจะไปรอดในตลาดสหภาพยุโรป

EP.นี้จะพาไปเจาะนโยบายการค้าสีเขียว Green Deal Policy ที่มีผลบังคับใช้กับ 27 ประเทศ

ในสหภาพยุโรป เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยเข้าใจและปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องโลกการค้าที่เปลี่ยนแปลงไป

 

Host:  เทพอัปสร หนูนิ่ม นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

 

Guest:  อรอนุช ผดุงวิถี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย