ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในตลาดการค้า และสำหรับการค้ายุคใหม่ของจีน ที่คนรุ่นใหม่ Gen Z กำลังกลายมาเป็นผู้บริโภคกลุ่มหลัก ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นนี้จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง ติดตามใน EP นี้


Host:  สกรรจ์ แสนโสภา หัวหน้ากลุ่มงานภูมิภาคจีน  

Co-Host:  ปิยะริดา กิตติวรกาล นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ กลุ่มงานภูมิภาคจีน