แนวโน้มอาหารที่ดีต่อสุขภาพยังคงได้รับความนิยมต่อเนื่องในแคนาดา ขณะเดียวกันผู้บริโภคก็ยังมองไกลไปถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมและสวัสดิภาพสัตว์อีกด้วย แล้วอาหารแนวไหนที่จะตอบโจทย์แนวโน้มเหล่านี้ ติดตามได้ใน 10 เทรนด์อาหารมาแรงปี 2023

 

Host:   ประภา บุรณศิริ หัวหน้ากลุ่มงานแผนและอำนวยการ 

Guest:   ชญาดา สิรินุกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา