ความนิยมอาหารทางเลือกจากพืช หรือ Plant-based food ในสหรัฐ เพิ่มสูงขึ้นแบบก้าวกระโดด โดยเฉพาะคนกลุ่ม Millennials และกลุ่ม Gen Z ที่เป็นกำลังหลักของประเทศ อะไรคือปัจจัยที่หนุนการเติบโตและโอกาสสำหรับ Plant-based food จากไทยอยู่ตรงไหน ติดตามได้ใน EP นี้

 

Host:   ประภา บุรณศิริ หัวหน้ากลุ่มงานแผนและอำนวยการ 

Guest:   ณัฐวรรณ เพ็ชรไทยพงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา