ข้าวไทยเดินเครื่องยกทัพขยายตลาดในแคนาดา ทั้งข้าวหอมมะลิไทย ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าว กข 43
ด้วยกลยุทธ์ที่เจาะตรงถึงกลุ่มเป้าหมาย ผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ครบวงจร
จึงสามารถสร้างยอดขายเติบโตต่อเนื่องได้แม้ในวิกฤติโควิด

 

Host:   ลักษมี ศิลาลิขิต นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
Guest:  วิวรรณ ศรีรับสุข ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโทรอนโต ประเทศแคนาดา