ท่ามกลางรถติดและวิถีชีวิตที่พึ่งพาการขนส่งเดลิเวอรี่มากขึ้น ทำให้ตลาดรถจักรยานยนต์ในชิลี
เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง นี่จึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการ-ผู้ส่งออกไทย ที่จะขยายตลาดยานยนต์ 2 ล้อ 
และสินค้าที่เกี่ยวข้องมายังชิลี เพื่อคว้าโอกาสในการครองส่วนแบ่งตลาดที่มากขึ้น
 
Host:  เกศกนก ศรีพุทธางกูร นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
Guest:  รัตนาภรณ์ สิงห์ศักดา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงซันติอาโก ประเทศชิลี