ด้วยกระแสความนิยมในสินค้าโปรตีนทางเลือกหรือเนื้อสัตว์ทางเลือกในสิงคโปร์ที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน
เราต้องไปสำรวจตลาดกันซักหน่อยว่าสินค้าที่กำลังเป็นที่นิยมนั้น มีอะไรบ้าง และเค้ามีนวัตกรรมใหม่ๆ 
ที่นำมาใช้ในการผลิตอย่างไร ไปติดตามอย่างละเอียดกันใน EP นี้ได้เลย

 

Host:  รชานนท์ เจริญผล นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
Co-Host:  ญภัทสนันทร์ มีลาภ นักวิชาการพาณิชย์