แค่ “กินดี อยู่ดี” อาจยังไม่พอสำหรับสัตว์เลี้ยงของคนอเมริกัน เพราะบางทีอาจถึงขั้น
“กินหรู อยู่สบาย” เลยก็ได้ จึงทำให้ตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงเกรดคุณภาพเติบโตอย่างมาก
และแตกแขนงแบ่งเป็นหลายประเภท นี่จึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการ-ผู้ส่งออกไทย
ที่จะพัฒนาสินค้าเข้าไปยึดครองหัวใจเจ้าของสัตว์เลี้ยงชาวอเมริกัน

 

Host:   จิรกานต์ เพชรชาติ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 2
Guest:   สุปรารถนา กมลเวชช ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครชิคาโก สหรัฐอเมริกา