ประเดิม EP.แรกของ Season 5 ประมวลผลโครงการเด็ดในปี 2565 ของ สพต.2 
ที่ช่วยกระตุ้นและขยายโอกาสทางการค้าใน 3 ตลาดหลักทั้งยุโรป ตะวันออกกลาง และอเมริกา 
และตามไปดูทิศทางในปี 2566 ที่ครบเครื่องทั้งกลยุทธ์เชิงรุกและเชิงลึก
 

Host:   จิรกานต์ เพชรชาติ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 2
Co-Host:   ประภา บุรณศิริ หัวหน้ากลุ่มงานแผนและอำนวยการ