ประเทศอินเดียถือเป็นผู้ผลิตขมิ้นรายใหญ่ที่สุดของโลก มีความสามารถในการผลิตได้เพียงพอ กับความต้องการในประเทศ และยังส่งออกไปต่างประเทศได้อีกด้วย  แล้วอย่างนี้จะมีช่องทางให้ขมิ้นชันจากต่างประเทศเข้าไปสู่ตลาดอินเดียได้หรือไม่  EP นี้เราจะไปสำรวจตลาดขมิ้นชันในอินเดียกัน

 

Host:  ตวงพร พัฒนกิจเจริญชัย นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ กลุ่มงานภูมิภาคเอเชียใต้  

 

Co-Host:  ฐิตา พลายรักษา นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ จากกลุ่มงานภูมิภาคเอเชียใต้