อัญมณี…สินค้าที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย มีราคาแสนแพง เมื่อต้องเจอกับยุคโควิด-19 ย่อมได้รับผลกระทบแน่นอน EP นี้ เราจะพาไปสำรวจตลาดสินค้าอัญมณีในตลาดใหญ่อย่างญี่ปุ่นกันว่า เมื่อผ่านพ้นโควิด-19 มาแล้ว ตอนนี้ตลาดยังดีเหมือนเดิมหรือไม่ หรือมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง

 

Host:   นิรมล ช้างเย็นฉ่ำ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ กลุ่มงานญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และออสเตรเลีย

Co-Host:  อาทิตยา อุยะเสถียร นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ