เมื่อผลผลิตผลไม้ในมาเลเซียไม่เพียงพอสำหรับบริโภคภายในประเทศ จึงต้องพึ่งพา การนำเข้าผลไม้จากต่างประเทศ ผลไม้ไทยเป็นหนึ่งในนั้นด้วย EP นี้ จะพาไปสำรวจความต้องการ ผลไม้ไทยในตลาดมาเลเซีย ว่ามีผลไม้อะไรเป็นที่นิยมของชาวมาเลเซียบ้าง

 

Host:   รชานนท์ เจริญผล นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ กลุ่มงานภูมิภาคอาเซียน

 

Co-Host:  ญภัทสนันทร์ มีลาภ นักวิชาการพาณิชย์ จากกลุ่มงานภูมิภาคอาเซียน