EP นี้ จะพาไปเจาะลึกตลาดสินค้าสุขภาพและความงามในประเทศบ้านใกล้เรือนเคียง ไปดูกันว่าตอนนี้หนุ่มสาวใน สปป.ลาว เค้านิยมสินค้าสุขภาพและความงามแนวไหน สินค้าจากไทยอะไรบ้างที่ชาว สปป.ลาวชื่นชอบ ไปติดตามกัน

 

Host:  กานต์กุลยา อุดมมหันติสุข นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ กลุ่มงานภูมิภาคอาเซียน

 

Co-Host:  ญภัทสนันทร์ มีลาภ นักวิชาการพาณิชย์ กลุ่มงานภูมิภาคอาเซียน