สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 มีผลทำให้เศรษฐกิจของเวียดนามหยุดชะงัก และแน่นอนธุรกิจค้าปลีกในประเทศย่อมได้รับผลกระทบไปด้วย แต่หลังจากผ่านพ้นวิกฤติ การค้าปลีกในเวียดนามกลับมาฟื้นตัวได้หรือไม่ และมีแนวโน้มการเติบโตไปในทิศทางใด ไปติดตามได้ใน EP นี้

 

Host:   รชานนท์ เจริญผล นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

Co-Host:  กานต์กุลยา อุดมมหันติสุข นักวิชาการพาณิชยชำนาญการ จากกลุ่มงานภูมิภาคอาเซียน