ในตลาดผลไม้ของจีน ไทยเราเคยเป็นผู้ส่งออกทุเรียนรายใหญ่ที่สุด แต่สถานการณ์ในตอนนี ไทยเรามีคู่แข่งหลายประเทศที่เริ่มเข้ามาเปิดตลาดทุเรียนในจีน นับว่าเป็นการแข่งขันที่ไม่ธรรมดา ของผู้ส่งออกทุเรียนจาก 4 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไปติดตามดูสถานการณ์การแข่งขันบนสังเวียนส่งออกทุเรียนในตลาดจีนกันว่าจะดุเดือดแค่ไหน

 

Host:   ปิยะริดา กิตติวรกาล นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ กลุ่มงานภูมิภาคจีน

Guest:  อรนุช วรรณภิญโญ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน