จีนถือเป็นตลาดเครื่องดื่มซอฟต์ดริงก์ที่สำคัญอันดับต้นๆ ของโลก มีสินค้าเครื่องดื่มซอฟต์ดริงก์เข้าสู่ตลาดจีนเป็นจำนวนมาก หากจะมองหาโอกาสเข้าสู่ตลาดก็ต้องติดตามความเคลื่อนไหวว่าสถานการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างไร EP นี้เราจะพาไปสำรวจตลาดเพื่อหาช่องว่างให้กับสินค้าคุณภาพของไทย

 

Host:  ปิยะริดา กิตติวรกาล นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ กลุ่มงานภูมิภาคจีน

Guest:  ณุภัทร ธันวานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้