ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิค-19 การค้าระหว่างไทยกับฮ่องกงมีการชะลอตัวไป

ตามสถานการณ์ที่ไม่เอื้อต่อการค้าระหว่างประเทศ แถมด้วยข่าวลือที่ทำให้นักลงทุนสั่นคลอนกันไปบ้าง

ไปติดตามฟังโอกาสของสินค้าและบริการไทยในฮ่องกงหลังโควิด-19 ว่าจะไปในทิศทางไหน 

และข่าวลือที่ว่าจะจริงเท็จเพียงใดใน EP.นี้

 

Host:   ปิยะริดา กิตติวรกาล นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ กลุ่มงานภูมิภาคจีน

 

Guest:  วทัญญู คุณาพรสุจริต ผู้ช่วยผู้อำนวยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง