ในตลาดการค้าขนาดใหญ่อย่างจีน ตลาดที่ผู้บริโภคมีความต้องการหลากหลาย สินค้าเครื่องดื่มก็มีหลากหลายประเภท EP นี้ ไปติดตามกันว่าเครื่องดื่มที่กำลังเป็นที่นิยมในตลาดจีนมีอะไรบ้าง และเทรนด์การเลือกเครื่องดื่มของชาวจีนในยุคนี้เปลี่ยนไปอย่างไร

 

Host:   ปิยะริดา กิตติวรกาล นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ กลุ่มงานภูมิภาคจีน

Guest: เนตรนภิศ จุลกนิษฐ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเฉิงตู  

นันท์นภัส งามแม้น ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเซี่ยเหมิน