จากโรงงานรับจ้างผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้เก่าแก่อายุกว่า 50 ปี พลิกโฉมสู่การสร้างแบรนด์ DEESAWAT เฟอร์นิเจอร์ไลฟ์สไตล์ที่มีฐานลูกค้าทั่วโลก ชูกลยุทธ์ BGC: Bio Economy, Circular Economy และ Green Economy จนสามารถครองใจผู้บริโภคยุคใหม่ได้อยู่หมัด

 

Host:  ประภา บุรณศิริ หัวหน้ากลุ่มงานแผนและอำนวยการ

Guest:  จิรชัย ตั้งกิจงามวงศ์ CEO บริษัท อุตสาหกรรมดีสวัสดิ์ เจ้าของแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ DEESAWAT