EP.นี้จะพาไปสำรวจเทรนด์สินค้ายอดนิยมหลังจากจีนเปิดประเทศ และยกเลิก

นโยบาย Zero COVID  แถมมีมาตรการสนับสนุนการบริโภคของภาคประชาชน 

ส่งเสริมการค้าของภาคธุรกิจ  ไปดูว่าไทยเราจะมีโอกาสจากเทรนด์ไหนกันบ้าง

 

Host:   ปิยะริดา กิตติวรกาล นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ จากกลุ่มงานภูมิภาคจีน

Guest:  ณัฐ วิมลจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครคุนหมิง