วิถีชีวิตปัจจุบันของชาวจีนที่นิยมเลี้ยงสัตว์มากขึ้น ดูแลกันเหมือนเป็นสมาชิกในครอบครัว เจ้าของพร้อมจ่ายเพื่อให้สัตว์เลี้ยงแสนรักมีคุณภาพชีวิตที่ดี อาหารต้องดี กิจกรรมต้องพร้อม นี่จึงเป็นโอกาสของสินค้าไทยที่จะเข้าไปแฝงตัวอยู่ในธุรกิจบริการเหล่านี้ ไปดูกันว่าจะมีธุรกิจบริการอะไรบ้าง

 

Host:   สกรรจ์ แสนโสภา หัวหน้ากลุ่มงานภูมิภาคจีน

 

Guest:   ปิยะริดา กิตติวรกาล นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ กลุ่มงานภูมิภาคจีน