อียิปต์อาจไม่ใช่ประเทศที่โดดเด่นด้าน E-Commerce ด้วยจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ที่ยังไม่ทั่วถึง จำนวนผู้ใช้ E-Payment ที่ยังรั้งท้ายเพื่อนร่วมภูมิภาค แต่ด้วยการเดินเครื่องของรัฐบาลอียิปต์ ที่เร่งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและยกระดับเศรษฐกิจดิจิทัล ทำให้ตลาด E-Commerce ของอียิปต์เริ่มฉายแววโดดเด่นและเป็นที่น่าจับตามอง

 

Host:   ลักษมี ศิลาลิขิต นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

Guest:   เถลิงศักดิ์ วงศ์สามศร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงไคโร ประเทศอียิปต์