ฟิลิปปินส์นับว่าเป็นเมื่อเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ชีวิตของชาวจีนก็เปลี่ยนไปแบบไม่ทันตั้งตัว

ทั้งผ่านวิกฤติการแพร่ระบาดอย่างหนัก ผ่านการใช้มาตรการป้องกันอย่างเข้มงวด ทำให้พฤติกรรม

การบริโภคของชาวจีนเปลี่ยนไป  EP นี้เราไปสำรวจกันว่า พฤติกรรมและแนวโน้มการบริโภค

ของชาวจีนหลังจากโควิด-19 ผ่านพ้นไปแล้ว จะเป็นอย่างไร

 

Host:   สกรรจ์ แสนโสภา หัวหน้ากลุ่มงานภูมิภาคจีน

Co-Host:  ปิยะริดา กิตติวรกาล นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ กลุ่มงานภูมิภาคจีน