อิสราเอลเดินหน้าปฏิรูปการนำเข้าสินค้า ตั้งแต่ปี 2565 ต่อเนื่องจนถึงปี 2566 โดยใช้หลักการ “ถ้าพี่ใหญ่ว่าดี…อิสราเอลก็ว่าดี” คือถ้าสินค้านั้นผ่านเกณฑ์มาตรฐานของยักษ์ใหญ่ทางเศรษฐกิจ เช่น EU หรือ สหรัฐฯ ก็ปล่อยผ่านเข้าอิสราเอลได้เช่นกัน การปฏิรูปครั้งนี้ส่งผลดีอย่างไรกับไทย ติดตามได้ใน EP.นี้

 

Host:  นิศานาถ โพธิป๊อ เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

Guest:  พรพรรณี ปิ่นโภคินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล