แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในรอบร้อยปีของตุรกี ไม่เพียงคร่าชีวิตผู้คนไปกว่าครึ่งแสน และทำให้

มีผู้สูญหายอีกจำนวนมหาศาล แต่ยังสร้างแรงสั่นสะเทือนในวงกว้างไปถึงภาคเศรษฐกิจ การค้า 

การลงทุน การขนส่ง ซ้ำเติมสถานการณ์เศรษฐกิจและเงินเฟ้อที่ยังร่อแร่ให้แย่ลงไปอีก


Host:   เกศมณี พวงอุบล ผู้ปฏิบัติงานกรมฯ

Guest:  พูนศักดิ์ คุณอุดม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงอังการา ประเทศตุรกี