ในธุรกิจส่งออก เรื่องของโลจิสติกส์นับเป็นตัวแปรสำคัญที่มีผลต่อราคาสินค้า เป็นต้นทุนที่จำเป็นต้องคุมให้ดี ถ้าเอาอยู่การแข่งขันด้านราคาก็มีโอกาสได้เปรียบคู่แข่ง EP นี้ เราจะพาไปเจาะลึกปัญหาโลจิสติกส์ในออสเตรเลียกัน ว่าอะไรที่เป็นอุปสรรคและจะมีแนวทางแก้ไขอย่างไร เพื่อไม่ให้โลจิสติกส์เป็นอุปสรรคการค้า

 

Host:   นภัสชล วัฒนานุกูล หัวหน้ากลุ่มงานญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย

Guest:   วรรณศรี โชติกะพุกกะณะ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย