เมื่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของเนเธอร์แลนด์เริ่มกลับมาเดินเครื่องต่อหลังโควิด-19ทำให้ธุรกิจกลุ่ม HORECA (Hotels, Restaurants และ Cafe-Catering) เริ่มฟื้นตัวกลับมาส่งผลให้งานแสดงสินค้า HORECAVA 2023 งานยักษ์ของเนเธอร์แลนด์ ปิดฉากลงอย่างงดงามด้วยจำนวนผู้เข้าร่วมงานกว่า 60,000 ราย

Host:  ประภา บุรณศิริ หัวหน้ากลุ่มงานแผนและอำนวยการ

Guest:  ชนรรค์ดา สรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์