ไปฟังแนวโน้มและสถานการณ์การค้าของตลาดในภูมิภาคเอเชียใต้ ตลาดใหญ่ที่โดดเด่นและ มีศักยภาพ ไปดูกันว่าภาพรวมของตลาดในปีนี้จะเป็นไปในทิศทางใด จะอยู่ในขาขึ้นหรือขาลง และจะมีช่องทางการค้าสำหรับสินค้าไทยอย่างไรบ้าง  ติดตามฟังกันได้ใน EP นี้

Host:   อาทิตยา อุยะเสถียร นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ กลุ่มงานภูมิภาคเอเชียใต้                                                                                                                        Guest:  สุพัตรา แสวงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย