แอฟริกาใต้…หนึ่งในตลาดนำเข้าข้าวที่มีศักยภาพของไทย EP นี้จะชวนไปสำรวจสถานการณ์การส่งออกข้าวไทยไปแอฟริกาใต้กัน ว่ามีแนวโน้มเป็นอย่างไร เมื่อการแข่งขันในตลาดมีคู่แข่งเพิ่มขึ้น
ผู้ส่งออกข้าวไทยต้องใช้กลยุทธ์อะไรถึงจะรักษาลูกค้าสำคัญไว้ได้ ในบทสัมภาษณ์ สคต.พริทอเรีย
Host: คุณจิรกานต์ เพชรชาติ
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 2
Guest: คุณอภิรักษ์ แพพ่วง
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงพริทอเรีย สาธารณรัฐแอฟริกาใต้