การเจรจา FTA หรือความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทย-ตุรกี
เดินทางมาใกล้จุดหมายปลายทางขึ้นทุกที ซึ่งหากปิดดีลได้สำเร็จจะส่งผลดีอย่างไรกับไทย
ในด้านไหนบ้าง ติดตามได้ในบทสัมภาษณ์ สคต.อังการา ประเทศตุรกี
Host: คุณจิรกานต์ เพชรชาติ
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 2
Guest: คุณพูลศักดิ์ คุณอุดม
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงอังการา ประเทศตุรกี