ความสำเร็จในการทำการค้าระหว่างประเทศ
จะเกิดขึ้นได้ต้องประกอบด้วยปัจจัยหลายอย่างการเตรียมความพร้อมก่อนการส่งออกเป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้การเตรียมสินค้าที่ดีเพื่อส่งออกสู่ตลาดคู่ค้า EPนี้มีคำแนะนำเรื่องมาตรการทางการค้าของอียิปต์ที่ผู้ส่งออกควรรู้ก่อนการส่งออก จาก สคต.ไคโร
Host: คุณจิรกานต์ เพชรชาติ
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 2
Guest: คุณเถลิงศักดิ์ วงศ์สามศร
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงไคโร ประเทศอียิปต์