สถานการณ์ความไม่สงบของอิสราเอล และความผันผวนของเศรษฐกิจโลก
ส่งผลต่อเศรษฐกิจภายในประเทศอิสราเอล EP. นี้เราจะพาไปดูแนวโน้มตลาดอิสราเอลกันว่า
จะเป็นไปในทิศทางใด และการค้าไทย-อิสราเอล ระหว่างขยายตลาดเก่ากับเปิดตลาดใหม่
อย่างไหนจะไปได้ไกลกว่ากัน ติดตามได้จากบทสัมภาษณ์ สคต.เทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล
Host: คุณลักษมี ศิลาลิขิต นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
Guest: คุณพรพรรณี ปิ่นโภคินทร์
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล