หลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกสหรัฐคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ อิหร่านต้องเผชิญกับ
ภาวะเศรษฐกิจถดถอย จนต้องออกนโยบายต่างๆ มาเพื่อให้เศรษฐกิจไปต่อได้ ซึ่งหลายนโยบาย
ก็เป็นโอกาสสำหรับไทย ในขณะที่สถานการณ์ระหว่างสหรัฐและอิหร่านเริ่มส่งสัญญาณบวก
เมื่อสหรัฐมีท่าทีจะยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรบางส่วนหรือทั้งหมด
Host: คุณจิรกานต์ เพชรชาติ
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 2
Guest: คุณทวีป ราชาภักดี
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน