การเปิดตัวโครงการ World Logistics Passport ของดูไบ ที่มาพร้อมศักยภาพ
ในการเป็นศูนย์กลางการขนส่งจากเรือสู่อากาศที่มีประสิทธิภาพและเร็วที่สุดในโลก จึงเป็นการเปิดประตู
สู่ตลาดการค้าใหม่ๆ ให้กับไทย โดยเฉพาะกลุ่มประเทศที่เข้าถึงยากอย่างแอฟริกาและลาตินอเมริกา
Host: คุณประภา บุรณศิริ หัวหน้ากลุ่มงานแผนและอำนวยการ
Guest: คุณปณต บุณยะโหตระ
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์