กระทรวงพาณิชย์ นำทัพหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เดินทางเยือนซาอุดีอาระเบีย กระชับความสัมพันธ์ทางการค้า ปิดดีลเจรจาสำเร็จในหลายๆ เรื่อง แต่จะมีอะไรบ้าง เรารวบรวมไว้แล้วใน EP.นี้
Host: คุณประภา บุรณศิริ หัวหน้ากลุ่มงานแผนและอำนวยการ
Guest: คุณณัฐิยา สุจินดา
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม