เมื่อเนเธอร์แลนด์ประเทศผู้นำเข้าเมล็ดโกโก้รายใหญ่ที่สุดของโลก และเป็นที่ตั้งของอุตสาหกรรมการผลิตผงโกโก้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีเป้าหมายเพื่อการบริโภคโกโก้อย่างยั่งยืนให้ได้ 100% เส้นทางสู่เป้าหมายจะเป็นอย่างไร และไทยจะมีโอกาสเดินตามรอยหรือไม่ ติดตามได้จากบทสัมภาษณ์ สคต.เฮก
Host: คุณประภา บุรณศิริ หัวหน้ากลุ่มงานแผนและอำนวยการ
Guest: คุณชนรรค์ดา สรภักดี
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์