เปิดรายงาน “Ernährungsreport 2022” หรือ “เยอรมนีกินอย่างไร”
อัพเดทพฤติกรรมการบริโภคของคนเยอรมนีที่ไม่ใช่แค่กินเพื่ออยู่ หรือกินเพื่อตัวเองเท่านั้น
แต่ยังให้ความสำคัญกับสวัสดิภาพสัตว์และสิ่งแวดล้อมด้วย สิ่งเหล่านี้จะส่งผลกับผู้ผลิต
และผู้ประกอบการไทยอย่างไร ติดตามได้จากบทสัมภาษณ์ สคต.แฟรงก์เฟิร์ต
Host: คุณเทพอัปสร หนูนิ่ม นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
Guest: คุณปิตินันทน์ สมานวรวงศ์
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี