“ฮังการี” ประเทศที่มีดินแดนเชื่อมต่อระหว่าง 2 ภูมิภาค ยุโรปกลางและภูมิภาคบอลข่าน กลายเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวและการเดินทางระหว่างประเทศ ที่เชื่อมกันได้สะดวกมากขึ้นและ
เกิดประโยชน์ต่อภาคธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจท่องเที่ยว ไปติดตามเรื่องราวเต็มๆ ได้ ใน EP นี้
 
Host: คุณเทพอัปสร หนูนิ่ม นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
Guest: คุณฐะปะนีย์ เครื่องประดิษฐ์
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี