โปแลนด์อาจเป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับไทยไม่มากนักในปัจจุบัน
แต่ด้วยความที่เป็นหนึ่งในสมาชิก EU และฐานที่ตั้งที่เป็นประตูเศรษฐกิจสำคัญของยูเครนในภาวะสงคราม จึงถือเป็นอีกหนึ่งประเทศที่น่าสนใจ ดังนั้น EP.นี้จะพาไปรู้จักกับโปแลนด์ให้มากขึ้น
เพื่อจับจังหวะทางการค้า กับ สคต.วอร์ซอ
Host: คุณพิสัย พิริยะสถิต หัวหน้ากลุ่มงานภูมิภาคยุโรปและ CIS
Guest: คุณธรรม เนียมสกุล
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์