เพราะรัสเซียและยูเครนเป็นประเทศที่ส่งออกวัตถุดิบสำคัญในภาคการผลิตและอุตสาหกรรม
ทั้งพลังงาน ธัญพืช และแร่โลหะต่างๆ ทำให้ฝรั่งเศสในฐานะประเทศคู่ค้า ต้องเผชิญกับปัญหา
ขาดแคลนวัตถุดิบ ต้นทุนแพง และเงินเฟ้อ ฝรั่งเศสจะรับมือกับเรื่องนี้อย่างไร ติดตามใน EP.นี้
Host: คุณพิสัย พิริยะสถิต หัวหน้ากลุ่มงานภูมิภาคยุโรปและ CIS
Guest: คุณวรวุฒิ สมหวังประเสริฐ
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส