หลังจากปลดล็อคกัญชาเพื่อการแพทย์ วิสาหกิจชุมชนไทยและสินค้ากัญชาไทย
ก็เดินหน้าแสดงศักยภาพในงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติที่กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี
หนึ่งในตลาดที่เต็มไปด้วยโอกาสและเปิดกว้างสำหรับสินค้ากลุ่ม Cannabidiol (CBD)
Host: คุณเทพอัปสร หนูนิ่ม นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
Guest: คุณพัชรา รัตนบุบผา
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี
🎧รับฟังได้ที่