เทรนด์เลี้ยงสัตว์ให้เป็นเหมือนสมาชิกในครอบครัวมาแรงอย่างต่อเนื่องในสเปน เมื่อรักมากก็ต้องอยากให้อยู่ด้วยกันไปนานๆ ส่งผลให้ตลาดอาหารเพื่อสุขภาพสัตว์เลี้ยงสดใส อย่างต่อเนื่องในสเปน
แต่โอกาสของไทยอยู่ตรงไหน และมีกฎระเบียบอะไรที่เราต้องเรียนรู้ ติดตามในบทสัมภาษณ์ สคต.มาดริด
Host: คุณเทพอัปสร หนูนิ่ม นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
Guest: คุณวิชาดา ภาบรรเจิดกิจ
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมาดริด ประเทศสเปน