สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นตัวกระตุ้นให้ตลาด E-Commerce
ในสาธารณรัฐเช็กเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ชาวเช็กหันมานิยมจับจ่ายใช้สอยผ่านช่องทางออนไลน์กัน
แทบทุกเพศทุกวัย เมื่อตลาดเติบโตเร็วแบบนี้ มีอะไรเป็นโอกาสเราไทยเราบ้าง ติดตามใน EP นี้
Host: คุณเทพอัปสร หนูนิ่ม นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
Guest: คุณวิภาวี วรรณพงษ์
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก