สหราชอาณาจักรเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจอยู่ในตอนนี้
และผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจ ส่งผลให้การจับจ่ายใช้สอยในประเทศลดลง แต่ในวิกฤตินี้น่าจะยังมีโอกาสสำหรับสินค้าไทย เราจะไปเจาะลึกกันใน EP นี้ ว่าสินค้าอะไรบ้างที่ยังไปต่อได้ในช่วงเวลานี้
Host: คุณพิสัย พิริยะสถิต หัวหน้ากลุ่มงานภูมิภาคยุโรปและ CIS
Guest: คุณประคัลร์ กอดำรงค์
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร