อัพเดทเทรนด์อาหารสุขภาพมาแรงของแคนาดาในปี 2022 กับ สคต.แวนคูเวอร์
ที่ยกทัพจัดเต็มถึง 11 เทรนด์ เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยเลือกช้อปปิ้งไอเดีย
ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ตอบโจทย์ชาวแคนาดาสายคลีน
Host: คุณประภา บุรณศิริ หัวหน้ากลุ่มงานแผนและอำนวยการ
Guest: คุณชญาดา สิรินุกุล
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา